top of page
Image by Kaleidico

1.ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Օգնում ենք նվազեցնել մեր գործընկերների ապագա ծախսերը և ապահովել կայուն բիզնես արդյունքներ՝ մեր նախագծերի շրջանակներում զարգացնելով ընկերության խնդիրներն ինքնուրույն լուծելու ներքին կարողությունները:

2.ՏԱՂԱՆԴՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ապահովում ենք Ընկերության անձնակազմի հմտությունների կայուն զարգացումը՝  մինչև ուսուցումը, դրա ընթացքում և ավարտից հետո կիրառելով նպատակային, ժամանակակից մեթոդաբանություն և գործիքակազմ:

1.ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԻԶՆԵՍԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
 
 • Էքսպրես ախտորոշում
 • Բիզնես պրոցեսների ախտորոշում
 • T&D ախտորոշում
 • Վաճառքի և սպասարկման ախտորոշում
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԲԻԶՆԵՍ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄ

E-LEARNING ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ և ՆԵՐԴՆՈՒՄ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (CRM )
 • CRM համակարգի պլանավորում և ներդնում
 • Հաճախորդի փորձառության նախագծում/Customer Journey
 • Վաճառքի և սպասարկման KPI մշակում
 • Ատեստավորման և գնահատման համակարգի նախագծում և ներդնում
 • Ապրանքագիտության համակարգի նախագծում և ներդնում
 • Գաղտնի հաճախորդի (Mystery Shopper) ծառայություն

2.ՏԱՂԱՆԴՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

 1. Ռազմավարական պլանավորում և կառավարում
 2. Մենեջմենթ
  • Կառավարման հիմնարար/հիմնական հմտություններ
  • Հաղորդակցման հմտություններ
  • Ծրագրերի կառավարում
 3. Թիմերի զարգացում
 4. Բիզնես հաղորդակցում
 5. Բանակցությունների անցկացում
 6. Արդյունավետ վաճառքի հմտություններ
 7. Հաճախորդների սպասարկման արվեստ
 8. Դասընթացավարների վերապատրաստում՝ TօT (սկսնակ, միջին և խորացված մակարդակ):
bottom of page