top of page

ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Start-Up Boost

  • Բիզնես գաղափարի գեներացում
  • Սոցիալական ձեռնարեցության առանձնահատկությունները
  • Դիզայն մտածողություն
  • Բիզնես մոդելների մշակում և վավերացում
  • Բիզնես մոդելների թեստավորում և գնահատում
  • Նախապատրաստում Բիզնես գաղափարի ներկայացմանը և ներդրողների հետ բանակցություններին
  • Թիմերի ուղեկցում և խոհրդատվություն գաղափարի իրագործման սկզբնական փուլում

bottom of page