top of page
Business Presentation

ՀԱՄԱԼԻՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Երաշխավորում ենք մեր գործընկերների կողմից ցանկացած բարդության մասնակցային որոշումների կայացումը՝  նախագծելով համապատասխան գործընթացը,  իրականացնելով այն և ձևակերպելով քննարկման բոլոր մասնակիցների կողմից մշակված և ընդունված համատեղ արդունքը:

  • Համաժողովներ
  • Հայեցակարգերի մշակում
  • Ռազմավարական սեսիաներ
  • Այլ
bottom of page